Kurs na obsługę: SUWNICE, WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Kurs na obsługę: SUWNICE, WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

1,112.34 

Cena za szkolenie: 900 zł
Opłata za egzamin przeprowadzony przez UDT: 212,34 zł

Opis

Prowadzimy szkolenie teoretyczne i praktyczne, które umożliwi naszym słuchaczom uzyskanie kwalifikacji do obsługi obsługi suwnicy, wciągników i  wciągarek ogólnego przeznaczenia. Szkolenie ma na celu nie tylko zdobycie kwalifikacji ale 100% przygotowanie naszego kursanta do bezpiecznej pracy na odpowiedzialnym stanowisku. Dodatkowo dla naszych słuchaczy przeprowadzimy szkolenie ‘’Hakowy sygnalista’’, które jest wliczone w cenę szkolenia z obsługi suwnicy.

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych kwalifikacji, by móc odbyć szkolenie i starać się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko do obsługi obsługi suwnicy, wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Program

Uczestnicy naszego szkolenia: obsługa suwnicy, wciągarek ogólnego przeznaczenia, uzyskają wiedzę z zakresu:

–    ogólne wiadomości o dźwignicach,

–    informacje z zakresu dozoru technicznego,

–    maszynoznawstwo specjalistyczne,

–    eksploatacja.

Uczestnicy będą mieli również szkolenie z zakresu BHP, a także zajęcia praktyczne.

 

ZAPEWNIAMY KAŻDEMU SŁUCHACZOWI:

 

 • Ustalamy dogodne terminy szkolenia
 • Prowadzimy szkolenia grupowe
 • Ty wskazujesz miejsce – my zorganizujemy tam dla Ciebie szkolenie
 • Każdy słuchacz otrzyma materiały szkoleniowe
 • Prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego

Egzamin

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne.

Ważne linki

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf