Kurs na obsługę Żurawi samojezdnych

Kurs na obsługę Żurawi samojezdnych

2,062.34 

Cena za szkolenie: 1850 zł
Opłata za egzamin przeprowadzony przez UDT: 212,34 zł

Opis

Operator żurawi samojezdnych (bez żadnych ograniczeń, pozwala na obsługę żurawi przenośnych – przeładunkowych oraz leśnych w tym również żurawi stacjonarnych)

Prowadzimy szkolenie teoretyczne i praktyczne, które umożliwi naszym słuchaczom uzyskanie kwalifikacji do obsługi żurawi samojezdnych  Nasze szkolenie przygotuje Cię do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Prowadzimy zajęcia praktyczne w systemie 1:1, wykwalifikowany operator szkoli indywidualnie jednego kursanta, pozwala to na komfortowy i efektowny przekaz informacji. Szkolenie praktyczne odbywa się na żurawiach samojezdnych o różnej charakterystyce pracy oraz udźwigu. Nasze szkolenie skupia się głównie na zdobywaniu jak najwięcej praktyki  z racji niebezpieczeństwa jakie stwarza np. złe rozstawienie maszyny czy obsługa coraz to nowszej generacji komputerów.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w grupach lub indywidualnie uwarunkowane jest to potrzebami uczestników.  Dodatkowo dla naszych słuchaczy przeprowadzimy szkolenie ‘’Hakowy sygnalista’’, które jest wliczone w cenę szkolenia z obsługi suwnicy.

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych kwalifikacji, by móc odbyć szkolenie i starać się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko operatora żurawi samojezdnych.

Program

Uczestnicy naszego szkolenia: obsługa żurawi samojezdnych zostaną przygotowani do egzaminu teoretycznego UDT. Zostaną omówione przykładowe pytania na ten egzamin. Dodatkowo podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

–    budowy żurawi samojezdnych i ich obsługa

–    urządzenia zabezpieczające w żurawiu,

–    wyposażenie elektryczne,

–    praca w specyficznych warunkach,

–    informacje w zakresie dozoru technicznego.

Uczestnicy będą mieli również szkolenie z zakresu BHP, a także zajęcia praktyczne.

 

Każdy słuchacz otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi samojezdnych wydane przez UDT. Jak w przypadku innych sprzętów UTB istnieje możliwość tłumaczenia uprawnień na język angielski poprzez wydanie stosownego dokumentu przez UDT – certyfikacja. Po zakończeniu szkolenia operator nabędzie uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych bez ograniczeń co do typu lub marki oraz do obsługi żurawi przenośnych HDS.

 

ZAPEWNIAMY KAŻDEMU SŁUCHACZOWI:

 

 • Dogodne terminy szkolenia
 • Prowadzimy szkolenia grupowe
 • Ty wskazujesz miejsce – my zorganizujemy tam dla Ciebie szkolenie
 • Każdy słuchacz otrzyma materiały szkoleniowe
 • Prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Każdy słuchacz otrzymuje uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Kursy na podesty ruchome odbywają się w systemie ciągłym tzn. jeżeli jesteś osobą uczącą się lub pracującą – umów się z naszym instruktorem.

Egzamin

brak informacji

Ważne linki

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf