Kurs na obsługę żurawi wieżowych i szybko montujących

Kurs na obsługę żurawi wieżowych i szybko montujących

2,312.34 

Cena za szkolenie: 2100 zł
Opłata za egzamin przeprowadzony przez UDT: 212,34 zł

Opis

Prowadzimy szkolenie teoretyczne i praktyczne, które umożliwi naszym słuchaczom uzyskanie kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych w tym szybko montujących – dolno obrotowych oraz szynowych,. Szkolenie ma na celu nie tylko zdobycie kwalifikacji ale 100% przygotowanie naszego kursanta do bezpiecznej pracy na odpowiedzialnym stanowisku. Dodatkowo dla naszych słuchaczy przeprowadzimy szkolenie ‘’Hakowy sygnalista’’, które jest wliczone w cenę szkolenia z obsługi żurawi.

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych kwalifikacji, by móc odbyć szkolenie i starać się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko obsługi żurawi wieżowych w tym szybko montujących – dolno obrotowych oraz szynowych.

Program

Uczestnicy naszego szkolenia: obsługa żurawi wieżowych w tym szybko montujących – dolno obrotowych oraz szynowych, zostaną przygotowani do egzaminu teoretycznego UDT. Zostaną omówione przykładowe pytania na ten egzamin. Dodatkowo podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

–    wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB,

–    rodzaje UTB,

–    udźwig i grupa natężenia pracy,

–    pojęcia stateczności urządzenia,

–    współpraca z hakowym,

–    omówiona zostanie budowa żurawi,

–    wyposażenie elektryczne zawiesi,

–    omówiona zostanie praca w specyficznych warunkach.

 

Uczestnicy będą mieli również szkolenie z zakresu BHP, a także zajęcia praktyczne.

ZAPEWNIAMY KAŻDEMU SŁUCHACZOWI:

 

 • Ustalamy dogodne terminy szkolenia
 • Prowadzimy szkolenia grupowe
 • Ty wskazujesz miejsce – my zorganizujemy tam dla Ciebie szkolenie
 • Każdy słuchacz otrzyma materiały szkoleniowe
 • Prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 • Każdy słuchacz otrzymuje uprawnienia do Bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Kursy na podesty ruchome odbywają się w systemie ciągłym tzn. jeżeli jesteś osobą uczącą się lub pracującą – umów się z naszym instruktorem.

Egzamin

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych oraz szybko montujących. Egzamin odbywa się na maszynach z którymi kursanci mieli do czynienia podczas szkolenia. Dla osób chcących podjąć pracę za granicą istnieje możliwość wykonania certyfikacji przez UDT w języku angielskim. Najlepszym kursantom po kursie oferujemy pracę oraz staż na wyżej wymienionych urządzeniach.

Ważne linki

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf