Usługa szkolenia zawodowego i egzamin energetyczny G 2 E 18.06.2022

Usługa szkolenia zawodowego i egzamin energetyczny G 2 E 18.06.2022

391.00 

Szkolenie: 90zł lub 30zł sprawdź warunki!!!
Egzamin: 301 zł

 

Warunkiem odbycia egzaminu energetycznego w wyznaczonym terminie jest przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów do 3 dni przed nim.

Opis

Kurs energetyczny G2, uprawnienia cieplne, pozwoli na przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenie SEP dedykowane jest osobom indywidualnym, a także grupom zorganizowanym.

Kurs może odbywać się zarówno on-lnie, ale także stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego.

Nasze szkolenie SEP pozwoli każdemu uczestnikowi przygotować się do egzaminu państwowego dającego uprawnienia energetyczne grupy G2.

Co nas wyróżnia? Nasi kursanci chwalą nas przede wszystkim za wysoką jakość merytoryczną oraz przyjemny sposób przekazywania technicznej wiedzy.

Warto jest podkreślić, że nasi prowadzący to wieloletni praktycy, dlatego też teoria poparta jest wieloma przykładamy „z życia wzięte”, co z pewnością pozwala naszym kursantom w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę.

Obniż koszt szkolenia energetycznego dołączając do naszego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Techników i Inżynierów Silesia więcej informacji

Po zapisaniu się do stowarzyszenia otrzymasz swój indywidualny kod rabatowy.

Dodatkowe informacje

Dołączając do naszego stowarzyszenia SNTTI Silesia możesz obniżyć każdorazowo koszt szkolenia energetycznego o 60zł! więcej informacji

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy żadnych dodatkowych kwalifikacji, wystarczy wykształcenie minimum podstawowe.

Kurs SEP G2 kierowany jest do palaczy kotłów, serwisantów, instalatorów oraz monterów i pracowników elektrowni i elektrociepłowni.

Uczestnikiem kursu SEP G2 może być osoba, która pierwszy raz stara się o uprawnienia do pracy w tej branży, ale także, kurs sprawdzi się idealnie dla osób, które muszą odnowić swoje uprawnienia na kolejne 5 lat.

Program

Uczestnik biorący udział w szkoleniu SEP zostanie przygotowany do podejścia do egzaminu państwowego. Na sympozjum omawiane są zagadnienia z zakresu punktowego G 2 eksplantacji (E) i dozoru (D):

 • prawa energetycznego,
 • Obsługi
 • Konserwacji
 • Remontów
 • Montażu
  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. urządzenia do składowania ,magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. aparatura kontrolno- pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Egzamin

Od razu po zakończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu ustnego, który jest przeprowadzany przez Komisję Kwalifikacyjną. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu SEP G2 uczestnik zdobywa/ przedłuża uprawnienia cieplne.

Ważne linki

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf