Żuraw przewoźny i przenośny, obsługa HDS

Żuraw przewoźny i przenośny, obsługa HDS

912.34 

Cena za szkolenie: 700 zł
Opłata za egzamin przeprowadzony przez UDT: 212,34 zł

Opis

Nasze szkolenie przygotuje pod kątem teoretycznym, a także praktycznym uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych (obsługa HDS).

Na czym polega obsługa żurawi przenośnych? Żuraw przenośny używany jest przy montażu na naczepach samochodów ciężarowych m.in. do załadunku i rozładunku wszelkiego typu materiałów. Nasze szkolenie pozwoli Ci na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, które umożliwią posługiwanie się opisanym wyżej urządzeniem.

Co nas wyróżnia? Nasz ośrodek dysponuje kilkoma żurawiami przenośnymi HDS o różnych parametrach, dlatego też nasi kursanci będą mieli możliwość poznać różnice między urządzeniami na których ćwiczą. Wszystkie urządzenia HDS dostępne są dla naszych słuchaczy.

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych kwalifikacji, by móc odbyć szkolenie i starać się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko operatora HDS nie wymagane jest posiadanie uprawnień prawa jazdy kategorii C.

Program

Uczestnicy naszego szkolenia: obsługa żurawi przeładunkowych (HDS) zostaną przygotowanie na egzamin teoretyczny UDT. Zostaną omówione przykładowe pytania na ten egzamin. Dodatkowo podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

–    informacje dotyczące dozoru technicznego,

–    wiedza ogólna z zakresu budowy i działania żurawi przeładunkowych, dźwigów,

–     zostanie omówiona kwestia zagrożeń pracy przy żurawiach,

–    obsługa zawiesi.

Uczestnicy będą mieli również szkolenie z zakresu BHP, a także zajęcia praktyczne.

Egzamin

Szkolenie zakończy się sprawdzeniem wiedzy przez przeprowadzenie egzaminu z zakresu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Ważne linki

  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf