Zanim zapiszesz się na szkolenie z egzaminem!

Weź udział w szkoleniu online i zdobądź uprawnienia energetyczne online w ten sam dzień!

Zakres tematyki, miejsce oraz termin egzaminu ustala przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i powiadamia o nich osobę ubiegającą się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.

Opłata za egzamin pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o jego przeprowadzenie. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku wynosi ona 424,20 zł. W okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wynosi ona 430 zł.

Do wniosku o przeprowadzenie egzaminu dołącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Pobierz dokumenty poniżej, wypełnij i odeślij nam skany:

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SNTTiI Silesia z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Walenty 26 A lok. 108, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 6272771192, REGON: 388310530, KRS: 0000883878.

    Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

    Twój koszyk aktualnie jest pusty.

    Wróć do sklepu