Uprawnienia cieplne G2

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych i może odbywać się jako kurs zawodowy online, ale także stacjonarnie w sali szkoleniowej Stowarzyszenia oraz w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Nasze szkolenie pozwala każdemu uczestnikowi przygotować się do egzaminu państwowego przyznającego uprawnienia energetyczne grupy G2 (tzw. „SEP”).

Co nas wyróżnia?

Nasi kursanci chwalą nas przede wszystkim za wysoką jakość merytoryczną oraz przyjemny sposób przekazywania wiedzy technicznej. Nasi trenerzy to wieloletni praktycy z bogatymi doświadczeniami zawodowymi w branży energetycznej, dlatego też teoria szkoleniowa poparta jest wieloma przykładami z praktyki, co z pewnością pozwala naszym kursantom w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę.

Uprawnienia energetyczne G2 (uprawnienia cieplne)

Uczestnicy szkolenia w zakresie uprawnień energetycznych G2 zdobywają kompetencje w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Ze szkolenia mogą skorzystać między innymi: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy przy obsłudze urządzeń cieplnych oraz przepisów dotyczących ich eksploatacji, w tym m.in. wymogów dotyczących jakości paliw i ich składowania. Szkolenie URE obejmuje również zagadnienia dotyczące budowy i działania urządzeń cieplnych, w tym między innymi kotłów, pieców gazowych, olejowych i węglowych.

W trakcie szkolenia URE uczestnicy zapoznają się z różnymi typami urządzeń cieplnych, takimi jak kotły wodne i parowe, piecyki gazowe, piece na paliwa stałe i płynne, a także nagrzewnice powietrza. Uczestnicy poznają również najważniejsze normy i przepisy dotyczące obsługi i eksploatacji urządzeń cieplnych, w tym między innymi Polskie Normy oraz przepisy BHP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich zdobytą wiedzę oraz uprawnienia energetyczne URE pozwalające na wykonywanie prac związanych z instalacjami cieplnymi. Szkolenie jest niezbędne dla osób, które chcą podjąć pracę w zawodach związanych z energetyką cieplną oraz dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Wymagania dla uczestników szkolenia w zakresie egzaminu URE

 1. Ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminu (dowód osobisty, paszport),
 2. Udokumentowanie posiadania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy mogą również potwierdzać:

  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W ten sam dzień możesz uzyskać uprawnienia
w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3!

Szkolenie trwa jeden dzień. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy uprawnień, koszt szkolenia pozostaje bez zmian.

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się już teraz!

Jeśli interesuje Cię szkolenie z uprawnień eletrycznych G1, zapraszamy do zapisów na wybrane terminy.