Uprawnienia cieplne G2

Informacje o szkoleniu na uprawnienia energetyczne G2

Szkolenie pozwalające na uzyskanie uprawnień energetycznych G2 organizowane jest z myślą o kursantach indywidualnych oraz zorganizowanych grupach szkoleniowych. Naszym Klientom oferujemy przy tym szereg możliwości:

 • szkolenie zawodowe G2 online,
 • stacjonarne szkolenie energetyczne G2 w naszym Stowarzyszeniu,
 • wyjazdowe szkolenie zawodowe G2 w miejscu wskazanym przez osobę organizującą kurs (na przykład pracodawcę).

Uczestniczenie w prowadzonych przez nas szkoleniach specjalistycznych daje solidne podstawy do prawidłowego przygotowania się do przystąpienia do państwowego egzaminu o przyznanie uprawnień energetycznych grupy G2.

Dlaczego warto wybrać szkolenia organizowane przez nasze Stowarzyszenie?

Zaletą kursów zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Techników i Inżynierów SILESIA jest wysoki poziom merytoryczny przekazywanych informacji.

Szkolenia na uprawnienia energetyczne G2 prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą poszczycić się także znaczącym doświadczeniem zawodowym. To wszystko sprawia, że uczestnicy poznają w trakcie zajęć informacje poparte realnymi przykładami z praktyki,

Uprawnienia energetyczne G2 (uprawnienia cieplne)

Do czego uprawnia ukończenie szkolenia energetycznego grupy G2? Tego rodzaju uprawnienia pozwalają na zgodne z prawem użytkowanie, remontowanie, montaż, dozorowanie oraz przeprowadzanie konserwacji urządzeń, instalacji oraz aparatury energetycznej, które wykorzystują ciepło. Kwalifikacje te pozwalają ponadto na obsługę również innych urządzeń energetycznych.

Uprawnienia energetyczne G2 umożliwiają pracę z takim sprzętem, jak kotły parowe i wodne, a także zasilane paliwami stałymi, których moc wynosi powyżej 50 kW. Ze szkolenia mogą skorzystać między innymi: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

W trakcie szkolenia na uprawnienia G2 kursanci zostają zapoznani z teoretyczną wiedzą z zakresu zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy przy obsłudze urządzeń cieplnych oraz przepisów dotyczących ich eksploatacji, w tym m.in. wymogów dotyczących jakości paliw i ich składowania. Szkolenie URE obejmuje również zagadnienia dotyczące budowy i działania urządzeń cieplnych, w tym między innymi kotłów, pieców gazowych, olejowych i węglowych.

W trakcie szkolenia URE uczestnicy zapoznają się z różnymi typami urządzeń cieplnych, takimi jak kotły wodne i parowe, piecyki gazowe, piece na paliwa stałe i płynne, a także nagrzewnice powietrza. Kursantom przedstawiane są także obowiązujące normy oraz przepisy (Polskie Normy oraz przepisy BHP) dotyczące obsługi i eksploatacji urządzeń cieplnych.

Ukończenie kursu upoważnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę oraz uprawnienia energetyczne URE, które pozwalają na wykonywanie prac związanych z instalacjami cieplnymi.

Wymagania dla uczestników szkolenia w zakresie egzaminu URE

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu pozwalającym na uzyskanie uprawnień energetycznych grupy G2 (SEP)? Przed przystąpieniem do kursu zostaniesz zobowiązany do spełnienia następujących wymogów formalnych:

 1. na dzień przystąpienia do egzaminu musisz być osobą pełnoletnią (konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego wiek, takiego jak dowód osobisty, paszport),
 2. obowiązkowe udokumentowanie dysponowania wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych; do dokumentów tego rodzaju można zaliczyć:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej,
  • dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub też dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

 

W ramach udokumentowania posiadania wiedzy w określonym zakresie akceptowane są także:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, które w sposób jasny potwierdza zdobyte do tej pory doświadczenie zawodowe i staż pracy, które przekładają się na możliwość nabycia umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W ten sam dzień możesz uzyskać uprawnienia
w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3!

Szkolenie trwa jeden dzień. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy uprawnień, koszt szkolenia pozostaje bez zmian.

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się już teraz!

Jeśli interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub online z uprawnień elektrycznych G1, zapraszamy do zapisów na wybrane terminy.