UWAGA: PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU WYMAGA:

1) POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU,

2) DORĘCZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PRZED TERMINEM EGZAMINU DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ (NP. ŚWIADECTWA SZKOLNE, ZAŚWIADCZENIA OD PRACODAWCY).

SZCZEGÓŁY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADKACH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ.

25 wrzesień

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

25/09/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
26 wrzesień

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

26/09/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
27 wrzesień

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

27/09/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
29 wrzesień

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

29/09/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
30 wrzesień

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

30/09/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
02 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

02/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
03 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

03/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
04 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

04/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
06 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

06/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
07 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

07/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
09 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

09/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
10 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

10/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
11 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

11/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
13 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

13/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
14 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

14/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
16 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

16/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
17 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

17/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
18 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

18/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
20 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

20/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
21 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

21/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
23 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

23/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
24 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

24/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
25 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

25/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
27 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

27/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
28 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

28/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
30 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

30/10/2023 16:00 - 21:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ
31 październik

Szkolenie energetyczne G2 z egzaminem eksploatacja i dozór

31/10/2023 10:00 - 13:00 49  Szkolenia energetyczne G2
ZAPISZ SIĘ