Zrób kurs i egzamin Online w 1 dzień

UWAGA: PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU WYMAGA:

1) POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU,

2) DORĘCZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PRZED TERMINEM EGZAMINU DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ (NP. ŚWIADECTWA SZKOLNE, ZAŚWIADCZENIA OD PRACODAWCY).

SZCZEGÓŁY ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADKACH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ.

Brak nadchodzących wydarzeń.