Szkolenie kontrolno-pomiarowe G1

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych i może odbywać się jako kurs zawodowy online, ale także stacjonarnie w sali szkoleniowej Stowarzyszenia oraz w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Nasze szkolenie pozwala każdemu uczestnikowi przygotować się do egzaminu państwowego przyznającego uprawnienia energetyczne grupy G1 (tzw. „SEP”) wraz z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi.

Co nas wyróżnia?

Nasi kursanci chwalą nas przede wszystkim za wysoką jakość merytoryczną oraz przyjemny sposób przekazywania wiedzy technicznej. Nasi trenerzy to wieloletni praktycy z bogatymi doświadczeniami zawodowymi w branży energetycznej, dlatego też teoria szkoleniowa poparta jest wieloma przykładami z praktyki, co z pewnością pozwala naszym kursantom w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę.

Uprawnienia energetyczne G1 kontrolno-pomiarowe (uprawnienia elektryczne)

Uczestnicy szkolenia w zakresie uprawnień energetycznych G1 zdobywają kompetencje w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają również wiedzę z zakresu technik pomiarowych stosowanych przy badaniu instalacji elektrycznych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy przy wykonywaniu pomiarów. Szkolenie obejmuje również omówienie zasad i przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz identyfikacji usterek i uszkodzeń w instalacjach elektrycznych.

W trakcie szkolenia URE uczestnicy zapoznają się z różnymi przyrządami i narzędziami stosowanymi do pomiarów instalacji elektrycznych, takimi jak mierniki napięcia, prądu, oporności, izolacji, czy też analizatory mocy. Uczestnicy poznają również najważniejsze normy i przepisy dotyczące pomiarów elektrycznych, w tym m.in. Polskie Normy oraz przepisy BHP.

W ramach naszego kursu zawodowego uczestnicy nabywają umiejętności i wiedzę pozwalające na przeprowadzanie samodzielnych pomiarów w instalacjach elektrycznych, identyfikację usterek i uszkodzeń oraz wykonywanie niezbędnych działań naprawczych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich zdobytą wiedzę oraz uprawnienia energetyczne URE pozwalające na wykonywanie prac związanych z instalacjami elektrycznymi. Szkolenie jest niezbędne dla osób, które chcą podjąć pracę w zawodach związanych z elektryką oraz dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Wymagania dla uczestników szkolenia w zakresie egzaminu URE

 1. Ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminu (dowód osobisty, paszport),
 2. Udokumentowanie posiadania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy mogą również potwierdzać:

  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W ten sam dzień możesz uzyskać uprawnienia
w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3!

Szkolenie trwa jeden dzień. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy uprawnień, koszt szkolenia pozostaje bez zmian.

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się już teraz!

Jeśli interesuje Cię szkolenie z uprawnień eletrycznych G1, zapraszamy do zapisów na wybrane terminy.