Szkolenie kontrolno-pomiarowe G1

Informacje o szkoleniu kontrolno-pomiarowym instalacji elektrycznych (G1 z pomiarami)

Szkolenie kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznych (uprawnienia G1 z pomiarami) organizowane jest dla kursantów indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych.

Kursy zawodowe tej kategorii mogą być prowadzone w formie online, stacjonarnie w naszej siedzibie, jak również w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Ostatnia propozycja skierowana jest przy tym w szczególności do szkół zawodowych czy przedsiębiorstw chcących jednorazowo zorganizować szkolenie dla grupy zorganizowanej uczniów lub pracowników.

Nasze szkolenie energetyczne pozwala każdemu uczestnikowi przygotować się do egzaminu państwowego, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie uprawnień energetycznych grupy G1 (tzw. „SEP”) wraz z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia G1 z pomiarami?

Wszystkie organizowane przez nas szkolenia energetyczne, w tym kurs G1 z pomiarami to wiedza przekazywana w sposób przystępny i w formie atrakcyjnej dla uczestników. Dzięki takiemu podejściu nauka staje się znacznie przyjemniejsza, a przede wszystkim efektywniejsza.

Drugim, niezwykle istotnym elementem naszych szkoleń jest doskonale wykwalifikowana kadra szkoleniowa. Wykładowcy są osobami dysponującymi zarówno wiedzą teoretyczną, jak i doświadczeniem zawodowym i wieloletnią praktyką.

Uprawnienia energetyczne G1 kontrolno-pomiarowe (uprawnienia elektryczne) – do czego są potrzebne?

Uczestnicy kursu specjalistycznego w zakresie uprawnień energetycznych G1 kontrolno-pomiarowych zdobywają umiejętności w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Szkolenia o takim charakterze pozwalają na obsługę i eksploatację aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również pozostałych urządzeń oraz instalacji specjalistycznych w zakresie ich regulowania, sterowania oraz konserwowania technicznego.

W trakcie szkolenia na uprawnienia energetyczne G1 z pomiarami uczestnicy zdobywają również wiedzę z zakresu technik pomiarowych stosowanych przy badaniu instalacji elektrycznych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy przy wykonywaniu pomiarów. Szkolenie obejmuje również omówienie zasad i przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz identyfikacji usterek i uszkodzeń w instalacjach elektrycznych.

W trakcie szkolenia URE uczestnicy zapoznają się z różnymi przyrządami i narzędziami stosowanymi do pomiarów instalacji elektrycznych takimi, jak mierniki napięcia, prądu, oporności, izolacji, czy też analizatory mocy. W trakcie szkolenia kursantom przedstawiane są także obowiązujące przepisy, normy oraz zasady BHP.

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów zawodowych nabywają umiejętności i zdobywają wiedzę pozwalające na przeprowadzanie samodzielnych pomiarów w instalacjach elektrycznych, identyfikację usterek i uszkodzeń oraz wykonywanie niezbędnych działań naprawczych.

Ukończenie szkolenia o nadanie uprawnień energetycznych G1 z pomiarami skutkuje uzyskaniem certyfikatu stanowiącego potwierdzenie zdobycia wiedzy oraz uprawnień energetycznych URE. Te z kolei pozwalają na wykonywanie prac związanych z instalacjami elektrycznymi.

Szkolenie stanowi możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach związanych z elektryką i usługami pomiarowymi w elektryce oraz skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Wymagania dla uczestników szkolenia w zakresie egzaminu URE

Przed zapisem na szkolenie energetyczne G1 z pomiarami prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla uczestników:

 1. uczestnik kursu musi, na dzień przystąpienia do egzaminu, być osobą pełnoletnią, co potwierdzi dokumentem w postaci dowodu osobistego, paszportu lub innego,
 2. kandydat na kursanta obowiązkowo udokumentować powinien posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; do dokumentów będących takim potwierdzeniem zalicza się:
  • świadectwo lub dyplom o uzyskaniu tytułu zawodowego,
  • świadectwo lub odpowiedni dyplom, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub, analogicznie, dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub też dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Przyszły kursant może ponadto przedłożyć dokumentację w postaci:

 • świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły kształcącej w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie pracodawcy będące potwierdzeniem nabytego doświadczenia zawodowego i przepracowanego stażu pracy, które umożliwiają nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W ten sam dzień możesz uzyskać uprawnienia
w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3!

Szkolenie trwa jeden dzień. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy uprawnień, koszt szkolenia pozostaje bez zmian.

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się już teraz!

Jeśli interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub online z uprawnień elektrycznych G1, zapraszamy do zapisów na wybrane terminy.