Uprawnienia elektryczne G1

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych i może odbywać się jako kurs zawodowy online, ale także stacjonarnie w sali szkoleniowej Stowarzyszenia oraz w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Nasze szkolenie pozwala każdemu uczestnikowi przygotować się do egzaminu państwowego przyznającego uprawnienia energetyczne grupy G1 (tzw. „SEP”).

Co nas wyróżnia?

Nasi kursanci chwalą nas przede wszystkim za wysoką jakość merytoryczną oraz przyjemny sposób przekazywania wiedzy technicznej. Nasi trenerzy to wieloletni praktycy z bogatymi doświadczeniami zawodowymi w branży energetycznej, dlatego też teoria szkoleniowa poparta jest wieloma przykładami z praktyki, co z pewnością pozwala naszym kursantom w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę.

Uprawnienia energetyczne G1 (uprawnienia elektryczne)

Uczestnicy szkolenia w zakresie uprawnień energetycznych G1 zdobywają kompetencje w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy przy wykonywaniu prac elektrycznych, w tym między innymi wykonywania pomiarów, analizy ryzyka, wykorzystywania narzędzi i urządzeń ochronnych. Szkolenie obejmuje również zagadnienia dotyczące prawidłowego doboru i montażu osprzętu elektrycznego oraz zasad projektowania i wykonania instalacji elektrycznych.

W trakcie szkolenia URE uczestnicy zapoznają się z różnymi typami instalacji elektrycznych, takimi jak instalacje oświetleniowe, zasilające, zasilające urządzenia, a także instalacje przemysłowe. Uczestnicy poznają również najważniejsze normy i przepisy dotyczące prac elektrycznych, w tym m.in. Polskie Normy oraz przepisy BHP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich zdobytą wiedzę oraz uprawnienia energetyczne URE pozwalające na wykonywanie prac związanych z instalacjami elektrycznymi. Szkolenie jest niezbędne dla osób, które chcą podjąć pracę w zawodach związanych z elektryką oraz dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Wymagania dla kandydatów szkolenia

 1. Ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminu (dowód osobisty, paszport),
 2. Udokumentowanie posiadania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy mogą być:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy mogą również potwierdzać:

  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W ten sam dzień możesz uzyskać uprawnienia
w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3!

Szkolenie trwa jeden dzień. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy uprawnień, koszt szkolenia pozostaje bez zmian.

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się już teraz!

Jeśli interesuje Cię szkolenie z uprawnień eletrycznych G1, zapraszamy do zapisów na wybrane terminy.