Szkolenia grupy G1/G2/G3 dla firm

Stowarzyszenie oferuje szkolenia URE połączone z egzaminem państwowym w zakresie uprawnień energetycznych G1 / G2 / G3 (tzw. „SEP”) dedykowane w całości pracownikom danego przedsiębiorstwa energetycznego, dostosowane do specyficznych wymogów działalności konkretnych urządzeń i instalacji eksploatowanych w tym przedsiębiorstwie.

Każde szkolenie składa się z teoretycznej i praktycznej części, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń energetycznych – elektrycznych, cieplnych lub gazowych.

Szkolenia energetyczne dla szkół
Szkolenia energetyczne szkoły

Szkolenia energetyczne dla firm

Nasze szkolenie jest prowadzone przez specjalistów z wieloletnią praktyką w branży energetycznej, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę z zakresu energetyki, a także umiejętnie dobierają praktyczne przykłady, czerpiąc ze swoich bogatych doświadczeń i osadzając je w realiach danego przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie, z uwagi na swoje cele statutowe, udziela wsparcia osobom, które uzyskały uprawnienia energetyczne także na dalszych etapach ich kariery zawodowej, konsultując z nimi zagadnienia, jakie pojawiają się w toku ich codziennej pracy w branży energetycznej.

Korzyści dla firm płynące z współpracy ze Stowarzyszeniem

Stowarzyszenie pomyślane zostało jako think tank i źródło lokalnych inicjatyw w ramach partnerstwa szkół, uczelni, przedsiębiorstw publicznych i biznesu prywatnego. Członkowie Stowarzyszenia to osoby aktywne zawodowo w branży energetycznej. Nasi Członkowie brali udział w budowie niemal wszystkich obecnie działających elektrowni i elektrociepłowni na terytorium Polski, jak również kilku ważnych ośrodków w Niemczech, Czechach, Danii i Holandii. Dzięki tak bogatym doświadczeniom w zakresie budowy i eksploatacji różnorodnych urządzeń energetycznych Członkowie Stowarzyszenia dysponują szerokimi kontaktami w przedsiębiorstwach energetycznych.

Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z licznymi śląskimi szkołami technicznymi i zawodowymi, aby stać się łącznikiem pomiędzy uczniami szkół technicznych i zawodowych zainteresowanymi pracą w branży energetycznej a ich potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności pomaga dopasować ścieżki kształcenia uczniów tych szkół do aktualnych potrzeb rynku pracy w branży energetycznej, a jednocześnie pozwala przedsiębiorcom zaprezentować możliwości zawodowe, jakie stoją przed absolwentami szkół technicznych i zawodowych. Dzięki pomocy Stowarzyszenia przedsiębiorcy mogą nawiązywać kontakty z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w ich firmach, a także czynnie wpływać na wykształcenie swoich przyszłych kadr.

Stowarzyszenie zamierza również w najbliższej przyszłości podjąć współpracę ze śląskimi uczelniami wyższymi, aby stworzyć programy partnerskie z przedsiębiorcami i szkołami technicznymi i zawodowymi, w ramach których młodzi ludzie pragnący związać swoją karierę zawodową z branżą energetyczną mogliby, m.in. pozyskiwać wsparcie finansowe na szkolenia dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, czy też brać udział w stażach i pozyskiwać doświadczenia zawodowe już na etapie szkoły czy studiów. Obecnie Stowarzyszenie zatrudnia w ramach prowadzonych szkoleń pracowników Politechniki Śląskiej i zamierza tę współpracę rozwijać.

Zapraszamy zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i prężne spółki energetyczne – prywatne i publiczne, do podjęcia współpracy z naszym Stowarzyszeniem i aktywnego wpływania na środowisko branży energetycznej na Śląsku i w całej Polsce. Razem możemy więcej!

Wypełnij formularz i otrzymaj ofertę

Jeśli interesują Państwa szkolenia energetyczne dla firm, prosimy wypełnić formularz kontaktowy.
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia oferty handlowej szkoleń, przygotowanych w oparciu o wypełnione dane w formularzu.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
1Dane kontaktowe
2Dane osób przystępujących do szkolenia
Adres firmy