Kurs na obsługę podestów ruchomych przejezdnych – dla grup zorganizowanych

Opis

Prowadzimy szkolenie teoretyczne i praktyczne, które umożliwi naszym słuchaczom uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do obsługi podestów ruchomych przejezdnych. Szkolenie przygotuje również Cię do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych kwalifikacji, by móc odbyć szkolenie i starać się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Program

Uczestnicy naszego szkolenia: obsługa podestów ruchomych przejezdnych zostaną przygotowani do egzaminu teoretycznego UDT. Zostaną omówione przykładowe pytania na ten egzamin. Dodatkowo podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

–    informacje związane z dozorem technicznym,

–    budowa części mechanicznej i elektrycznej,

–    aparaty i urządzenia zabezpieczające,

–    budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej,

–    obsługa i konserwacja podestów ruchomych przejezdnych.

Uczestnicy będą mieli również szkolenie z zakresu BHP, a także zajęcia praktyczne.

Egzamin

Każdy słuchacz po pozytywnym wyniku egzaminu przeprowadzonym przed komisją UDT otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe oraz przewoźnych.

Jeżeli jesteś osobą uczącą się lub pracującą – umów się z naszym instruktorem.

Kurs przeprowadzany jest indywidualnie, ale także w grupach w zależności od zapotrzebowania.

Ważne linki

  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf