Kurs na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem 29.03.2022

Kurs na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem 29.03.2022

712.34 

Cena za szkolenie: 500 zł
Opłata za egzamin przeprowadzony przez UDT: 212,34 zł

termin dotyczy teorii, praktykę ustalamy indywidualnie z każdą osobą

Opis

Szkolenie pozwoli na przygotowanie pod kątem teoretycznym, a także praktycznym uczestników kursu do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem.

termin dotyczy teorii, praktykę ustalamy indywidualnie z każdą osobą

Dodatkowe informacje

Data szkolenia

01.12.2020, 17.11.2020, 24.11.2020

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych kwalifikacji, by móc odbyć szkolenie i starać się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem.

Program

Uczestnicy naszego szkolenia: obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą ługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, zostaną przygotowani do egzaminu teoretycznego UDT. Zostaną omówione przykładowe pytania na ten egzamin. Dodatkowo podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

–    typy stosowanych wózków jezdniowych,

–    budowa wózków jezdniowych,

–    czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy,

–    informacje z zakresu ładunkoznastwa,

–    wiedza z zakresu dozoru technicznego.

Uczestnicy będą mieli również szkolenie z zakresu BHP, a także zajęcia praktyczne. Z pewnością ukończenie kursu obsługi wózków widłowych pozwoli Ci na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Egzamin

Szkolenie zakończy się sprawdzeniem wiedzy przez przeprowadzenie egzaminu z zakresu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Ważne linki

  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf