Kurs na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem – dla grup zorganizowanych

Kurs na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem - dla grup zorganizowanych

Opis

Szkolenie pozwoli na przygotowanie pod kątem teoretycznym, a także praktycznym uczestników kursu do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem.

Kim są kursanci

Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią (należy mieć ukończony 18 rok życia).

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych kwalifikacji, by móc odbyć szkolenie i starać się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem.

Program

Uczestnicy naszego szkolenia: obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą ługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, zostaną przygotowani do egzaminu teoretycznego UDT. Zostaną omówione przykładowe pytania na ten egzamin. Dodatkowo podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

–    typy stosowanych wózków jezdniowych,

–    budowa wózków jezdniowych,

–    czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy,

–    informacje z zakresu ładunkoznastwa,

–    wiedza z zakresu dozoru technicznego.

Uczestnicy będą mieli również szkolenie z zakresu BHP, a także zajęcia praktyczne. Z pewnością ukończenie kursu obsługi wózków widłowych pozwoli Ci na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Egzamin

Szkolenie zakończy się sprawdzeniem wiedzy przez przeprowadzenie egzaminu z zakresu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Ważne linki

  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , D19940414Lj.pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf