Szkolenie przygotowujące do certyfikacji instalatorów w zakresie OZE – systemów fotowoltaicznych 12.06.2021

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji instalatorów w zakresie OZE - systemów fotowoltaicznych 12.06.2021

1,299.00 

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji instalatorów w zakresie OZE – systemów fotowoltaicznych

Data: 12.06.2021
Czas: Godzina 8:00
Miejsce: 12-13.06.2021 i 26.06.2021 szkolenia on-line (teoria), 27.06.2021 – praktyka ul. Składowa 17/411, 41-500 Chorzów

Opis

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym, nasz numer akredytacji to OZE-A/09/00108/21

 

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji instalatorów w zakresie OZE – systemów fotowoltaicznych
Zajęcia z teorii odbywają się w systemie on-line
Praktyka odbywa się stacjonarnie w siedzibie firmy, Chorzów ul.Składowa 17/411

 

Opłata za szkolenie w zakresie mikro instalacji, małych instalacji, instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW – 1299 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zw. z VAT) dla 1 osoby, 

Po zakończonym szkoleniu można przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzonego w Urzędzie Dozoru Technicznego, więcej szczegółów:  https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/uzyskanie-certyfikatu-na-podstawie-egzaminu

 

Kim są kursanci

Wymogiem jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie umiejętności obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego przy pomiarach instalacji fotowoltaicznych. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem w zakresie obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego skontaktuj się z nami.

Organizujemy szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora OZE ( odnawialne źródła energii ). Certyfikat od 1 stycznia 2016 roku jest bardzo częstym wymogiem dla instalatora ( montera ) przy instalacjach OZE dofinansowanych ze środków publicznych. Certyfikat to dodatkowe uprawnienie które podniesie Twoją wiarygodność na obecnym wymagającym rynku.

Program

Jakie zagadnienia zostaną omówione:

– dowiesz się nie tylko na temat techniki montażu ale również w jaki sposób dobrać odpowiedni sprzęt do oczekiwań klienta

– kto jest prosumentem i czy zakład pracy może nim być ?

– jaka jest różnica między montażem dachowym a gruntowym ?

– poznasz różnice i zalety instalacji fotowoltaicznej

– w jaki sposób dobrać odpowiedni falownik ( inwerter ) ?

– dowiesz się w jaki sposób zaprojektować instalację fotowoltaiczną i na co zwrócić szczególną uwagę

– co to jest audyt fotowoltaiczny ?

– co oznacza termin licznik elektryczny dwukierunkowy ?

– co oznacza efekt zacienienia i jakie są jego skutki ?

– dlaczego instalacja fotowoltaiczna może się zapalić ?

– musisz posiadać taką wiedzę by odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie na pobór i produkcję prądu własnego ; reasumując aby inwestycja zwróciła się jak najszybciej

Doświadczony, rzetelny monter – instalator:

zamontuje panele w taki sposób, by znajdowały się pod odpowiednim kątem przy największym nasłonecznieniu eliminując zacienienia
wykona swoją pracę w bezpieczny i przemyślany sposób
nie uszkodzi dachu przy montażu , a na gruncie panele PV będą odpowiednio dobrane i zabezpieczone
Zapewni wsparcie techniczne udzielając odpowiedzi na trudne pytania.
Od instalatora zależy maksymalizacja wydajności instalacji.

Egzamin

Szkolenie trwa 3 dni zakończone egzaminem wewnętrznym. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zakończenie szkolenia.

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne odbywa się w grupach.

W celu otrzymania certyfikatu należy złożyć wniosek o jego wydanie do Urzędu Dozoru Technicznego.

Certyfikat Instalatora OZE wydaje się na 5 lat.

Aby odnowić ważność Certyfikatu Instalatora OZE należy wziąć udział w szkoleniu przypominającym dla certyfikowanych instalatorów OZE.

Ważne linki

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.o odnawialnych źródłach energii

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

zgodnie z nową nowelizacją Ustawy o OZE, od 29 sierpnia 2019 roku zmieniły się zasady postępowania przeciwpożarowego dla systemów fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW.

 https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/uzyskanie-certyfikatu-na-podstawie-egzaminu