Usługa szkolenia zawodowego i egzamin energetyczny G 3 D 04.06.2022

Usługa szkolenia zawodowego i egzamin energetyczny G 3 D 04.06.2022

391.00 

Szkolenie: 90zł lub 30zł sprawdź warunki!!!
Egzamin: 301 zł

 

Warunkiem odbycia egzaminu energetycznego w wyznaczonym terminie jest przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów do 3 dni przed nim.

Opis

Kurs energetyczny G3, uprawnienia gazowe, pozwoli na przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń , instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Szkolenie SEP dedykowane jest osobom indywidualnym, a także grupom zorganizowanym.

Kurs może odbywać się zarówno on-lnie, ale także stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego.

Nasze szkolenie SEP pozwoli każdemu uczestnikowi przygotować się do egzaminu państwowego dającego uprawnienia energetyczne grupy G3.

Co nas wyróżnia? Nasi kursanci chwalą nas przede wszystkim za wysoką jakość merytoryczną oraz przyjemny sposób przekazywania technicznej wiedzy.

Warto jest podkreślić, że nasi prowadzący to wieloletni praktycy, dlatego też teoria poparta jest wieloma przykładamy „z życia wzięte”, co z pewnością pozwala naszym kursantom w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę.

Obniż koszt szkolenia energetycznego dołączając do naszego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Techników i Inżynierów Silesia więcej informacji

Po zapisaniu się do stowarzyszenia otrzymasz swój indywidualny kod rabatowy.

Dodatkowe informacje

Dołączając do naszego stowarzyszenia SNTTI Silesia możesz obniżyć każdorazowo koszt szkolenia energetycznego o 60zł! więcej informacji

Kim są kursanci

Uczestnik musi być pełnoletni (ma mieć ukończone 18 lat) oraz wykształcenie minimum podstawowe.

Kurs SEP G3 dedykowany jest osobom, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Uczestnikiem kursu SEP G3 może być zarówno osoba, która stara się o uprawnienia po raz pierwszy, jak i taka, która musi odnowić uprawnienia grzewcze na kolejne 5 lat.

Program

Uczestnik biorący udział w szkoleniu SEP zostanie przygotowany do podejścia do egzaminu państwowego. Na sympozjum omawiane są zagadnienia z zakresu punktowego G 3 eksplantacji (E) i dozoru (D):

 • prawa energetycznego,
 • Obsługi
 • Konserwacji
 • Remontów
 • Montażu
  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych ,generatory gazu;
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych , rozkładnie paliw gazowych ,urządzenia przeróbki gazu ziemnego ,oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego ,odazotownie , mieszalnie;
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne , stacje gazowe)
  5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa ( gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  9. turbiny gazowe
  10. aparatura kontrolno – pomiarowa , urządzenia sterowania do sieci , urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Egzamin

Od razu po zakończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu ustnego, który jest przeprowadzany przez Komisję Kwalifikacyjną. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu SEP G3 uczestnik zdobywa/ przedłuża uprawnienia gazowe.

Ważne linki

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – pdf
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – pdf
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst ujednolicony – pdf
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony – pdf, tekst ogłoszony  D19970348.pdf
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Tekst ujednolicony – , pdf, tekst ogłoszony D19940414.pdf